Główna2024-01-10T16:45:13+01:00

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nas przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), które w wielu miejscach zmienia dotychczas funkcjonujące podejście do ochrony danych osobowych. Wszystkie podmioty, które w swojej działalności przetwarzają dane osobowe, zobowiązane są do ich ochrony. Nie ma tu znaczenia, czy mamy do czynienia z dużą korporacją – dla przykładu firmą ubezpieczeniową, telekomunikacyjną czy instytucją finansową czy też z niewielkim rodzinnym przedsiębiorstwem, jak sklep internetowy czy salon kosmetyczny lub jakąkolwiek inną jednoosobową działalnością gospodarczą. RODO nie wskazuje żadnych konkretnych wytycznych, w jaki sposób zabezpieczać dane osobowe, z uwagi na to, że wytyczne te musiałyby być bardzo szczegółowe i inne dla każdej branży. Ponadto, w związku ze zmieniającymi się warunkami szybko mogłoby się okazać, że trzeba je na nowo dostosowywać do zmieniających się realiów.

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy kompleksowe i fachowe wsparcie każdego podmiotu przetwarzającego dane w temacie ich bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Aby uniknąć strat finansowych, przy wycieku danych, zapewniamy wsparcie w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Szkolenia pracowników

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia pracowników w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji.

Dowiedz się więcej

Obsługa prawna sklepów internetowych

Zadbamy aby Twój sklep internetowy funkcjonował zgodnie z prawem.

Dowiedz się więcej

Poprawa dostępności podmiotów publicznych

Wdrażamy w podmiotach publicznych dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno – komunikacyjną.

Dowiedz się więcej

Wsparcie podczas realizacji projektów IT

Świadczymy usługi prawno – managerskie na każdym etapie realizacji projektu informatycznego.

Dowiedz się więcej

Platforma e-learning

W celu minimalizacji czasu i maksymalizacji efektów, umożliwamy przeprowadzenie szkoleń, bez odchodzenia od biurek.

Dowiedz się więcej

Pomoc w ochronie posiadanych zasobów informacyjnych

Od wielu lat nasza firma, z dużymi sukcesami stara się realizować swoją misję, która polega na podnoszeniu świadomości konieczności ochrony informacji, zarówno wśród firm i instytucji które działają w wielu sektorach rynku, jak również, a może przede wszystkim, wśród ich pracowników. Świadczymy usługi w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych, zarówno w systemach teleinformatycznych oraz tradycyjnym obiegu informacji oraz praktycznego stosowania przepisów prawa i innych regulacji (dobrych praktyk) obowiązujących na rynku.
Naszym głównym ale i wiodącym celem jest pomoc w ochronie posiadanych zasobów informacyjnych, przed występującymi w działalności różnego rodzaju podmiotów zagrożeniami, poprzez wdrażanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, prawnych i technicznych.
Pragniemy zapewnić Państwa organizacji jak najlepsze usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji, które pozwolą Państwu z dużym spokojem prowadzić swój biznes. Naszą misją jest takie połączenie sfery prawnej w obszarze bezpieczeństwa, z celami biznesowymi, aby nie stały one w sprzeczności i umożliwiały szybki, sprawny ale i bezpieczny rozwój Państwa organizacji.

Zaufali nam

Formularz kontaktowy

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest ResData Karol Franus, ul. Azaliowa 50, 35-604 Rzeszów.
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując powyższy formularz.
  Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest prawidłowa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione, jednak wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
  Ma Pani/Pan prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia danych
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Go to Top