Resdata – bezpieczeństwo informacji

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami, chcielibyście zapoznać się z naszą ofertą – zapraszamy do kontaktu!

info@resdata.pl

602 413 777

Adres: ul. Azaliowa 50,
35-604 Rzeszów

Biuro: ul. Leszka Czarnego 33,
35-615 Rzeszów

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest ResData Karol Franus, ul. Azaliowa 50, 35-604 Rzeszów.
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując powyższy formularz.
  Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest prawidłowa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione, jednak wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
  Ma Pani/Pan prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia danych
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zaufali nam