Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych nam przez użytkowników, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.resdata.pl. Właścicielem strony jest ResData Karol Franus, z siedzibą w Rzeszowie (35-604), przy ul. Azaliowej 50.

Co do zasady, na naszej stronie www, pozyskujemy jedynie dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu (w momencie gdy wypełniasz udostępniony przez nas formularz kontaktowy). Nasza strona www nie używa plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Twoich danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

Celem przetwarzania przekazanych nam danych osobowych, jest kontakt biznesowy – tj. udzielenie Ci odpowiedzi na przesłane do nas pytanie oraz zaprezentowanie naszej oferty handlowej.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Twoje dane osobowe, znajdować się będą na naszej stronie, przez czas niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi.

Jako że nie jesteśmy właścicielem serwera, na którym znajduje się nasz serwis www, powierzamy Twoje dane osobowe do firmy hostingowej, wspierającej nas w tym zakresie – jednak gwarantuje ona, na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia, pełną poufność Twoich danych osobowych, znajdujących się w naszym serwisie.

W związku z realizacją Twoich praw do kontroli danych, oczywiście umożliwiamy Ci to, jak również możesz żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Gdybyś uważał/a, że działamy niezgodnie z prawem, w szczególności z RODO – możesz złożyć na nas skargę do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, jednak sugerujemy abyś najpierw, w razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki, napisał do nas na adres: info@resdata.pl.

Nie zamierzamy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, jak również nie będziemy ich przekazywać do państw trzecich.