Przedstawiamy informacje o najnowszych karach nałożonych przez Organy Nadzorcze w Polsce i Francji:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł na Sąd Okręgowy w Krakowie. Kara nałożona została w związku z brakiem zgłoszenia organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienia o naruszeniu, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą.
  2. Francuski Organ Nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 600.000,00 Euro na Grupę Canal+. Kara nałożona została w związku z:

– nie spełnieniem obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą,

– nie respektowaniem praw osób, których dane przetwarzano,

– nie zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych,

– nie powiadomieniem Organu Nadzorczego o naruszeniu ochrony danych.

Nałożone kary powinny stanowić przestrogę dla wszystkich Administratorów Danych Osobowych, traktujących obowiązki wynikające z przepisów RODO jako mało istotne.

Na szczególną uwagę zasługuje przypadek Canal+, gdzie powodem wszczęcia postępowania były liczne skargi osób, których dane przetwarzał Administrator. Pokazuje to, że w społeczeństwie wzrasta świadomość praw wynikających z RODO, co może oznaczać, że w najbliższym czasie firmy, które praw tych nie respektują mogą spodziewać się podobnych działań ze strony osób, których dane przetwarzają.

Jeżeli chcą Państwo zadbać o ochronę danych osobowych w swojej działalności
i uniknąć podobnych kar finansowych, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!