Wsparcie podczas realizacji projektów IT

Żyjemy w czasach postępującej cyfryzacji i automatyzacji, a oprogramowanie komputerowe stanowi często kluczowe narzędzie zarządzania informacjami. Niezależnie czy planujesz wprowadzić do swojej firmy aplikację, która usprawni przepływ danych, przenieść zasoby informatyczne przedsiębiorstwa do chmury czy zawrzeć umowę o stałe wsparcie w zakresie IT – pomożemy Twojej firmie szybko, tanio i bezproblemowo zrealizować nowy projekt.

Wsparcie, które możesz od nas otrzymać:

1. Czynności wykonywane przed formalnym rozpoczęciem projektu.

Rozpoczęcie projektu informatycznego powinny poprzedzać czynności, które stanowią fundament skutecznego wdrożenia. Tylko dobra analiza potrzeb i warunków rynkowych, a także odpowiednie ukształtowanie łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy zapewni Twojej firmie pewność dostarczenia satysfakcjonującego produktu. Na ten etapie czynności, które razem wykonamy to:

 • analiza biznesowa potrzeb przedsiębiorstwa;
 • konsultacje podczas tworzenia specyfikacji zamówienia oraz zapytań ofertowych;
 • pomoc w doborze odpowiedniej metodyki realizacji projektu do potrzeb Zamawiającego;
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • wsparcie podczas negocjacji i przygotowania kontraktu.

2. Kierowanie realizacją projektu

Projekty IT są zazwyczaj kosztowne i skomplikowane, a ich koordynowanie wymaga doświadczenia i zaangażowania. Tylko doświadczone firmy mogą sobie pozwolić na zatrudnienie do tego celu dedykowanych pracowników. Obarczanie jednego z pracowników dodatkowym obowiązkiem koordynowania takiego projektu zazwyczaj okazuje się niewystarczające, a wewnętrzny dział IT skupia się na aspektach technicznych, zapominając często o celu biznesowym czy też prawnym. Usługi, które świadczymy kierując dla Zamawiającego realizacją projektu to:

 • reprezentacja Zamawiającego w toku realizacji projektu zarówno w projektach prowadzonych w sposób kaskadowy, jak i zwinny;
 • dbanie o terminową realizację prac i maksymalizowanie wartości produktu;
 • pilnowanie, aby wykonawca nie odbiegał od przyjętej wizji produktu;
 • stałe testowanie rezultatów prac i zgłaszanie Wykonawcy na bieżąco uwag i poprawek;

3. Czynności wykonywane przed formalnym zakończeniem projektu

Podczas kupna nieruchomości od dewelopera, przed jej odbiorem należy dokonać dokładnej inspekcji. Nie inaczej jest podczas zakupu oprogramowania, którego wartość nierzadko przekracza wartość niejednej nieruchomości. Przed podpisaniem protokołu i ostatecznym rozliczeniem warto sprawdzić, czy oprogramowanie zostało wykonane zgodnie z umową i specyfikacją oraz jest wolne od wad i błędów. Skrupulatne przeprowadzenie tego etapu może zaoszczędzić Zamawiającemu w przyszłości wielu problemów związanych z wadliwym działaniem oprogramowania i potencjalnym procesem sądowym. Zakończenie projektu wdrożeniowego często jest jednocześnie początkiem współpracy w zakresie utrzymania i wsparcia w korzystaniu z oprogramowania. Dokładne uregulowanie tej współpracy również leży w interesie Zamawiającego. Nasze wsparcie na etapie zakończenia projektu obejmuje:

 • przeprowadzenie odbioru i zgłoszenie ewentualnych poprawek i zastrzeżeń, a jeżeli okaże się to konieczne – formułowanie roszczeń, które mogą być dochodzone na drodze sądowej;
 • wsparcie podczas rozliczenia projektu prowadzonego w sposób zwinny;
 • pomoc w negocjacji usług składających się na utrzymanie oprogramowania oraz sporządzeniu umowy SLA;
 • analiza biznesowych potrzeb zamawiającego i pomoc w przygotowaniu specyfikacji rozwoju oprogramowania.

Kompleksowa obsługa projektu to spokój i pewność, że pieniądze zainwestowane w rozwój firmy zaowocują możliwe najlepszym produktem.

W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do działu Kontakt!

Zaufali nam