Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji

Zgodnie z wymogami RODO, każdy administrator danych osobowych, zobowiązany jest do zapoznania swoich pracowników z zasadami dotyczącymi ochrony danych, obowiązującymi w miejscu pracy. W celu efektywnego przedstawienia najważniejszych kwestii z tym związanych, oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia dedykowanych szkoleń, w Państwa siedzibie.

Celem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, jest zapoznanie Państwa pracowników, z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Każde szkolenie, opracowywane jest specjalnie z uwzględnieniem Państwa specyfiki funkcjonowania, a przedstawiane w czasie szkolenia przykłady stosowania przepisów, pozwolą wszystkim Państwa pracownikom jeszcze lepiej przyswoić wiedzę i zastosować ją na stanowisku pracy.

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, pozwolą podnieść poziom bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych, jak również umożliwią wykazanie zgodności z przepisami RODO/GDPR.

Tysiące godzin przeprowadzonych już przez nas szkoleń, gwarantują wysoki poziom świadczonych usług w tym zakresie!

W celu przedstawienia szczegółowej, dobranej do Państwa potrzeb oferty szkoleniowej, zapraszamy do kontaktu!

Zaufali nam