Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ponownie nałożył karę finansową na spółkę More.e.net, tym razem w wysokości 3.8 mln zł.

Co ciekawe decyzja o nałożeniu kary finansowej nie jest związana z nowym naruszeniem ochrony danych osobowych, a dotyczy słynnego wycieku danych z końcówki 2018 r., po którym to Morele ukarane zostało karą w wysokości prawie 3 mln zł, a następnie decyzja PUODO o nałożeniu kary w lutym 2023 r. została uchylona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Po uchyleniu przez NSA decyzji, organ nadzorczy ponownie przeprowadził postępowanie administracyjne w tej sprawie, które wykazało, że Spółka Morele.net stosowała niewystarczające zabezpieczenia techniczne do istniejącego ryzyka naruszenia ochrony danych oraz nie wdrożyła procedur, które pozwoliłyby zareagować na nietypowe zachowania, takie jak zwiększony ruch sieciowy. Prezes UODO uznał, że w tej sprawie nałożenie pieniężnej kary administracyjnej jest konieczne
i uzasadnione wagą, charakterem oraz zakresem zarzucanych administratorowi naruszeń.

Spółka Morele.net wydała oświadczenie, w którym potwierdziła otrzymanie przedmiotowej decyzji
i zapowiedziała zaskarżenie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe, przypominamy, że każdy przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną działalnością przetwarza dane osobowe swoich pracowników, klientów lub kontrahentów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO,  w tym do systematycznego analizowania ryzyka oraz stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających jego minimalizację.

Jeżeli chcą Państwo zadbać o ochronę danych osobowych w swojej działalności i uniknąć podobnych kar finansowych, zapraszamy do skorzystania z naszych usług!