Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 8 stycznia pojawił się nowy projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, powszechnie znanej jako Ustawa o sygnalistach.

Prace nad ustawą, której celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii zapoczątkowane zostały jeszcze w 2021 r., a obowiązkowy termin wdrożenia dyrektywy minął 17 grudnia 2023 r.

W związku z upływem terminu, zgodnie z zapowiedziami rządu, nastąpić ma znaczne przyśpieszenie prac legislacyjnych nad przedmiotową ustawą, a jej uchwalenia powinniśmy spodziewać się już w I kwartale bieżącego roku.

W związku z powyższymi zapowiedziami, już teraz warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia odpowiednich procedur w prowadzonej działalności.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w tym zakresie, nasza firma zapewnia kompleksowe wsparcie – napisz do nas!