W dniu 16 stycznia br. Sejm dokonał wyboru nowego Presa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którym został Mirosław Wróblewski.

Mirosław Wróblewski jest radcą prawnym, od 2007 r. Dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw obywatelskich. Ponadto nowo wybrany Prezes UODO jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego, w tym ochrony danych osobowych m.in. jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych oraz poradnika i komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

W przeszłości Mirosław Wróblewski był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w latach 2012 – 2017. Od marca 2019 r. jest również członkiem zarządu Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka oraz wykładowcą m.in. na studiach podyplomowych “Prawo nowoczesnych technologii” oraz “Ochrona danych osobowych” w Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Do skutecznego powołania na funkcję nowego Prezesa wymagana jest zgoda Senatu, którego posiedzenie zaplanowano w dniach 17 oraz 24 – 25 stycznia br.