Poniżej przedstawiamy pełną treść klauzuli informacyjnej, w formacie pdf, dla osób korespondujących z ResData Karol Franus:

Klauzula_informacyjna_dla_osób_korespondujących_z_ResData